Pyetja:

A lejohet leximi i Kuranit vetëm duke e parë me sy?

***

Përgjigjja:

Nuk quhet lexues, ai i cili e lexon Kuranin vetëm duke e parë me sy, pa i lëvizur buzët. Ai as nuk e arrin shpërblimin e leximit të Kuranit, vetëm nëse e lexon  Kuranin me zë duke i lëvizur  buzët.

Shejh Bin Baz, “Fetaua” 8/ 363

Përshtati S. Kuburi