Pyetja:

A lejohet mbajtja e pëllumbave?

***

Përgjigjja:

Mbajtja e pëllumbave është një veprimtari dhe hobi për shumë njerëz të cilët e bëjnë me shumë ëndje dhe kënaqësi. Nga vështrimi islam nuk ka diçka të ndalur për arsye se besimatarit musliman i lejohet të mbajë kafshë shtëpiake dhe shpezë të ndryshëm qoftë edhe të mbyllura, mirëpo gjatë mbajtjes së tyre duhet të i ushqejë në formë dhe mënyrë të mjaftueshme.

Alaudin Abazi