Pyetja:

A lejohet të bëhet sexhde ndonjëherë pa abdes?

***

Pyetja e rradhës i është parashtruar hoxhës së nderuar Bedri Lika  Për ta dëgjuar përgjigjjen klikoni më poshtë: