Pyetja:

A lejohet të dëshmojë djali kundër prindit dhe nxjerrja në shesh e gabimeve të tij?

***

Përgjigjja:

Sa i përket dëshmisë së djalit apo vajzës kundër prindit në gjykatë, ajo është obligim, duke u bazuar në fjalën e Allahut: “O besimtarë! Bëhuni zbatues të palëkundur të drejtësisë, duke dëshmuar në emër të Allahut, qoftë edhe kundër jush ose kundër prindërve dhe të afërmve tuaj.” (Nisa: 135)

Ndërsa sa i pëket nxjerrjes në shesh të gabimeve të prindit, kjo është e ndaluar, sepse nuk ka arsye të bëhet kjo, dhe konsiderohet jo respekt ndaj tij.

Shejh Uthejmini, “Elikau Shehri”, 77