Pyetja:

A lejohet të merret mes’h mbi çorape të grisura apo të holla?

***

Përgjigjja:

Mendimi i vërtetë është se lejohet të merret mes’h mbi çorape të shqepura dhe çorape të holla aq sa të duket lëkura.

Qëllimi i lejimit të mes’hit mbi çorape apo diçka tjetër nuk është pse ato e mbulojnë këmbën qind për qind, sepse këmba nuk është auret që të mbulohet, porse qëllimi është lehtësimi për besimtarin.

Kështu që kur të marri abdes të mos i heqi çorapet apo mestet, por i mjafton që vetëm t’u jap mes’h atyre.

Ky është shkaku i lejimit të mes’hit mbi meste, e në këtë shkak janë të barabartë mestet me çorapet, qofshin ato të shqepura apo jo, të holla apo të trasha.“

Shejh Uthejmini, “Kushtet e Fesë”

——————————

Megjithëse ky mendim nuk është i pranuar te shumica e dijetarëve [sh.p]