Pyetja:

Kur jemi duke u falur vetëm, nëse kemi harruar të bëjmë nijet apo nuk jemi të sigurt se e kemi bërë apo jo, a mundemi ta lëmë namazin dhe ta fillojmë përsëri?

***

Përgjigjja:

Jo, nuk ka nevojë të prishni namazin dhe të filloni përsëri. Shprehja e nijetit me gojë siç e dëgjojmë në xhamia të ndryshme, zakonisht nga pleqtë është bidat dhe nuk ka bazë në fe. Ngase kur ju merrni abdes dhe ngriteni për t’u falur, kjo është nijet në vete.

Shejh Asim el Hakim