Pyetja:

Në Sahihun e Buhariut është një hadith ku Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të) tregon se ai ka parë Pejgamberin sws që ka pirë ujë në këmbë. A mund të na tregosh sunetin e pirjes së ujit?

***

Përgjigjja:

Suneti është që të pihet uji ulur, mirëpo lejohet të pihet edhe gjersa qëndrojmë në këmbë.

Shejh Asim El Hakim