Pyetja:

Kur bëjmë shpagimin për thyerjen e betimit, a është patjetër që 10 personat e varfër apo miskin që i ushqejmë të jenë musliman apo këtu përfshihen edhe jomuslimanët?

***

Përgjigjja:

Po, ata patjetër duhet të jenë musliman.

Shejh Asim El Hakim