Pyetja:

A lejohet të thuhet: “Deshën kohërat që të ndodhë kështu” apo “Kështu deshi caktimi”?

Përgjigja:

Fjalët “Deshën kohërat” apo “Deshi caktimi” janë fjalë të këqija, sepse kohërat d.m.th., koha e po ashtu edhe caktimi nuk mundet që të dëshirojnë, të dëshiruarit i takon Allahut. Por nuk ka ndonjë të keqe nëse njeriu thotë: “Ishte domosdoshmëri e kaderit që të ndodhë kjo e kjo.”

Ndërsa, nuk lejohet që kaderi të cilësohet se ka dëshirë. Sepse kaderi është cilësi, prandaj nuk mundet që edhe ai të cilësohet me diçka.

Shejh Ibn Uthejmin, “Kushtet e fesë”