Sunday, March 19, 2023
Pyetja: A është gjynah të flemë pas namazit të sabahut? *** Përgjigjja: Sipas nevojës, nëse ke nevojë të flesh mundesh të flesh, nuk ka ndalesë. Tani po flasim vetëm për normën se a lejohet apo nuk lejohet, që dallon nga trajtimi se çfarë është më mirë. Të jemi të sinqertë, ne jemi në sprovë...

A është puna farz?

Pyetja: A është puna farz? A mund të na tregoni diçka rreth kësaj thënie shumë të përhapur në popull? *** Përgjigjja: Po, është e vërtetë se kjo thënie është e përhapur në popull dhe nëse hulumtojmë citatet sheriatike atëherë kuptojmë se me të vërtetë muslimani është i obliguar që ta kërkoj rriskun, do...
Pyetja: Çka do të thotë ibadet (adhurim)? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin, të Dërguarin e Tij, ﷺ. Ibadetin dijetarët e kanë definuar në forma të ndryshme. Në mesin e tyre është edhe definicioni i njohur dhe gjithpërfshirës i Ibn Tejmijes i cili thotë: "Ibadeti...
Pyetja: Cili është gjykimi islam për një njeri që e urren shumë këtë jetë dhe i kërkon Allahut që të vdesë nëse kjo është e mirë për të, dhe ai pret vdekjen? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nuk i lejohet muslimanit të urrejë jetën dhe dëshpërimin nga ajo, Allahu i Lartësuar...
Pyetja: A pengon në abdes mbjellja e qerpikëve? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Lavd i qoftë Allahut! Përshëndetjet e Allahut dhe melekëve të Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamedin ﷺ, familjen dhe shokët e tij! Në parim, vendosja e këtyre qerpikëve nuk lejohet fare, përveçse në rast domosdoshmërie,...
Pyetja: Sipas Sunetit, kur është koha e duhur për të lexuar suren Kehf të premten? A duhet të lexohet pas sabahut dhe para namazit të xhuma apo në çdo kohë të ditës së xhuma? Gjithashtu, a është prej Sunetit leximi i sures Al-Imran të premten? Dhe nëse po, kur është...
Pyetja: A lejohet të thuhet: "Deshën kohërat që të ndodhë kështu" apo "Kështu deshi caktimi"? *** Përgjigjja: Fjalët "Deshën kohërat" apo "Deshi caktimi" janë fjalë të këqija, sepse kohërat d.m.th., koha e po ashtu edhe caktimi nuk mundet që të dëshirojnë, të dëshiruarit i takon Allahut. Por nuk ka ndonjë të keqe nëse...
Pyetja: Mbajtja e një qeni është nexhis dhe nëse një musliman mban një qen vetëm për të ruajtur shtëpinë, jashtë shtëpisë - e vendos qenin në fund të kompleksit. Ndonjëherë, ai e merr qenin për vrapim, e përkëdhel qenin, e puth qenin etj., si duhet të pastrohet? Po sikur të...
Pyetja: Jam një nënë muslimane, fal namazin, i kam dy djem por nuk u kam prerë kurbana kur kanë lindur ngase nuk e kam ditur. Tash po dua të pres kurbanat për ta, a duhet unë apo babai i tyre? *** Përgjigjja: Jo, nuk është patjetër as nëna, as babai por është sunet....
Pyetja: A janë dy persona të martuar nëse ata të dy thonë "Ne e pranojmë njëri-tjetrin si burrë dhe grua, duke pasur Allahun si dëshmitar", pa praninë e dëshmitarëve të tjerë, dhe më vonë bëjnë një festë, duke u treguar të gjithëve se janë martuar? *** Përgjigjja: Pejgamberi ﷺ ka thënë: "Nuk ka...

TRENDI I PYETJEVE