Pyetja:

A është e vërtetë se ai person që memorizon Kuranin do të marr 10 persona për në xhenet?

***

Përgjigjja:

Jo, hadithi në lidhje me këtë është i dobët dhe jo autentik.

Shejh Asim El Hakim

Comments are closed.