Pyetja:

Ne e dimë se Allahu e do faljen, por a është patjetër apo farz që të falim dikë që vazhdimisht na lëndon dhe gënjen?

***

Përgjigjja:

Jo, nuk është e detyrueshme kjo. Mirëpo nëse ti i falë njerëzit në këtë dunja, Allahu do të i fal ty mëkatet në Ditën e Gjykimit.

Shejh Asim El Hakim