Pyetja:

A na falen gjynahet e vogla me kalimin e kohës, pa kërkuar falje?

***

Përgjigjja:

Gjynahet e vogla mund të na falen përderisa u ruhemi dhe largohemi gjynaheve të mëdha, nga abdesi në abdes, nga një Ramazan në tjetrin.

Dhe madje edhe gjersa falemi, ngase disa prej gjynaheve tona na vendosen në kokat e krahët tanë dhe bien sa herë që bëjmë ruku dhe sexhde.

Shejh Asim El Hakim

Comments are closed.