Pyetja:

A prishet abdesi vetëm me të shikuarit e femrës dhe mashkullit lakuriq? Dhe a prishet abdesi, nëse njeriu i shikon pjesët e tij intime?

***

Përgjigjja:

Abdesi nuk prishet vetëm me shikimin e femrës dhe mashkullit lakuriq. Po kështu edhe shikimi i pjesëve të tija intime (nuk e prish abdesin), për shkak të mos pasjes së argumentit për këtë.

Komisioni i Përhershëm për Fetva 5/270

Përktheu: Ergin Shala