Pyetja: Kur fle natën, gjithmonë shoh ëndrra të frikshme, mrekulli e gjëra të mbinatyrshme që ndodhin, të cilat gjithherë më shqetësojnë dhe më frikësojnë. Prandaj, çfarë më këshilloni mua të bëj, apo çfarë të them para se të fle, në mënyrë që këto ëndrra shqetësuese të më largohen? Përgjigja: Para se të...
Pyetja: Njëri më ka thënë se nuk bën me i shkru dikujt ndërsa tjetri më ka thënë që bën në qoftë se ka nevojë njeriu për t’u lutur tek Allahu ndoshta lutja i ndihmon. Çka mendoni ju, a bën me shkru te hoxha apo jo? *** Përgjigjja: “Me shkru te hoxha”, sipas traditës...
Pyetja: A e shikojnë gratë Allahun në xhenet? Kam degjuar ligjeratë që meshkujt do ta takojnë Allahun cdo të xhuma pasi kan marr pjesë ne xhami dhe ka prej aty që do ta takojnë dy herë ne ditë në mëngjes dhe ikindi varet nga pozita e afërsisë në safe dhe...
Pyetja: A është e lejuar që fëmijës t’i lihet emri Metin ose Mumin duke pasur parasysh që emrat El-Metin dhe El-Mumin janë emra të Zotit dhe a e kanë kuptimin e njëjtë për shembull: El- Metin me Metin? *** Përgjigjjja: Emërtimi i të porsalindurit me emrin Mumin, Metin, Rrahim, etj., është i lejuar por jo i preferuar nga ajo që nxjerrin dijetarët eminent. Ajo që është e ndaluar rreptësisht është emërtimi i...
Pyetja: Shumë njerëz kanë formuar bindjen dhe thonë se njeriu mund të bëjë çfarëdo të keqe dhe pastaj të pendohet, pra para se të veprojë një mëkat vendos që pas bërjes së mëkatit do të pendohet dhe Allahu e fal atë. A është në rregull kjo? *** Përgjigjja: Allahu i Lartësuar i...
Pyetja: A janë të vërteta ato që qesin fall apo vetëm gënjeshtër? *** Përgjigjja: Jo, falli është hamendje më shumë dhe kinse një lexim i bazuar në lëvizjen e yjeve etj. Falltarët nuk kanë mbështetje në thëniet e tyre në diçka që është e qëndrueshme. Në anën tjetër shkuarja tek falltarët është në...
Pyetja: Ç'është ylli i Davudit alejhi selam? *** Përgjigjja: Ylli i Davudit, alejhi selam, apo vula e Sulejmanit, alejhi selam, në hebraishte (gjuha e hebrenjve) quhet Maxhin David që dmth., “mburoja e Davudit”. Ky yll konsiderohet  prej simboleve më të rëndësishme te populli hebre dhe ka shumë mendime për lashtësinë e tij. Disa kanë...
Pyetja: A është me vend fjala “Zoti të lashtë shnosh”, kur vdes dikush? *** Përgjigjja: Ngushëllimi i të afërmve të të vdekurit me rastin e vdekjes së anëtarit të familjes ose ndonjë të afërmi ka për qëllim nxitjen e të gjallëve për durim duke ua kujtuar shpërblimin e madh që kanë dhe në...
Pyetja: Si ka qenë fjala “Allahu Ekber” moto e myslimanëve të parë dhe a ka vazhduar të influencojë tek myslimanët ashtu siç ka influencuar tek të parët? **** Përgjigjja: Me emrin e Allahut Mëshiruesit, falënderimi i takon vetëm Atij. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin për të Dërguarin e Tij ﷺ! Disa fjalë madhështore...
Pyetja: 1. Çfarë kuptimi kanë fjalët: “Allahu teala dhe Allahu aze ve xhel”? 2. Kam dëgjuar se Zoti rri mbi Arsh, por çka është Arshi? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ, mbi familjen, mbi shokët dhe mbi të gjithë ata që...

TRENDI I PYETJEVE