Saturday, September 23, 2023

Dembelia në faljen e namazit

Pyetje: Si ta forcoj imanin një i ri pasi është i prekur prej veseve të shumta dhe namazin e falë pa përkushtim dhe me dembeli? Përgjigje: Të gjitha këto vijnë si pasojë e paqëndrueshmërisë së imanit në zemër. Ka shumë udhëzime e ndër udhëzimet më të mira është dituria si:...
Pyetje: A më lejohet  të vendos hixhabin për Zotin dhe njëkohësisht  t’i kënaq dhe njerëzit? Përgjigje: Është e vështirë të vendosësh hixhabin dhe t’i kënaqësh njerëzit, sepse njerëzit do të kënaqen vetëm kur atyre u kënaqet syri nga zhveshja. Ky lloj modeli, kjo lloj dëshire për t’u përshtat sepse ndihesh...
Pyetja: Nëse njeriu e falë namazin e natës në shtëpinë e tij, ndërsa përreth tij ka anëtarët e familjes, a llogaritet ky lloj i veprës prej veprave të fshehta, që janë mes tij dhe Allahut? E, nëse jo, atëherë si të arrijë të vetmohem në jetën time, saktësisht në...
Pyetja: Çfarë duaje duhet të thuhet kur të ndodh një tërmet ? Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Tërmetet janë një nga shenjat e mëdha të Allahut në këtë univers, me të cilat Ai sprovon robërit e Tij si një kujtesë ose frikësim ndaj Tij, ose si një ndëshkim. Njeriu duhet të...
Pyetja: Përse Allahu i urdhëroi melekët t’i bëjnë sexhde Ademit (alejhi selam)? Dhe, përse vëllezërit e Jusufit (alejhi selem) i bënë sexhde Jusufit (alejhi selam)? Unë e di që sexhdeja duhet të jetë për Allahun. Përgjigjja: Çdo lavëdrim i përket Allahut. Sexhdeja është në dy forma: 1. Madhërim dhe afrim tek...
Pyetje: A mundet jomuslimani të falë namaz? Përgjigje: Nëse vërtet dëshiron të marrësh pjesë në faljen e namazit, duhet të besosh në Allahun. Namazi do të pranohet nëse kryhet me përulje dhe me qetësi duke besuar në Allahun. Mirëpo nëse thotë: "Unë nuk besoj në Allahun. Vetëm dua të veproj...
Pyetje:  A është e ndaluar për mua të punoj si jurist, pasi shumë prej ligjeve bien ndesh me ligjet e Allahut? Përgjigje: Të punosh si jurist ka fusha të shumta ku mund ta gjesh vetën dhe të mos biesh ndesh me fenë e Allahut. Në esencë lejohet që të punohet...
Pyetje: Cilat janë ato porosi, këshilla për atë që ndjehet i dëshpëruar? Përgjigje: Gjatë sprovave po ta dinim shpërblimin e madh që do ta marrim, nuk do dëshironim që sprova të kaloj shpejt nga ne. Ta varrosësh dhe ta fshehësh dashurinë në zemrën tënde është më e mirë se t'ia...
Allahu ka përgatitur për sprovat shpërblim të madh dhe përfundim të mirë. Sëmundja është sprovë për të cilën i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue selem, ka thënë: “Besimtarin nuk e godet as lodhje e as sëmundje, as brengë e as pikëllim, as dëm e as dëshpërim, edhe për ferrën që...

SI LINDI SEKULARIZMI?

Perëndimi i krishterë, me amullinë fetare që kishte, ishte vend dhe tokë ideale për lindjen dhe zhvillimin e këtij sistemi. Franca, pas revolucionit të saj të njohur, ishte shteti i parë që sistemin qeverisës e ndërtoi pikërisht mbi bazat e kësaj ideologjie sekulare. Shfaqja e sekularizmit me ateizmin, largimin e...

TRENDI I PYETJEVE