Monday, June 5, 2023
Pyetja: Allahu Madhëruar thotë: “Allahu është Drita e qiejve dhe e Tokës…” (Nur: 35) Por, a është “En-Nur” prej emrave të bukur të Allahut të Madhëruar? *** Përgjigjja: Dijetarët kanë mendime të ndryshme në lidhje me këtë çështje. Mendimi i parë: “En-Nur” është prej emrave të bukur të Allahut të Madhëruar. Bazuar në fjalën e...
Pyetja: A e shikojnë gratë Allahun në xhenet? Kam degjuar ligjeratë që meshkujt do ta takojnë Allahun cdo të xhuma pasi kan marr pjesë ne xhami dhe ka prej aty që do ta takojnë dy herë ne ditë në mëngjes dhe ikindi varet nga pozita e afërsisë në safe dhe...
Pyetja: Kur fle natën, gjithmonë shoh ëndrra të frikshme, mrekulli e gjëra të mbinatyrshme që ndodhin, të cilat gjithherë më shqetësojnë dhe më frikësojnë. Prandaj, çfarë më këshilloni mua të bëj, apo çfarë të them para se të fle, në mënyrë që këto ëndrra shqetësuese të më largohen? *** Përgjigjja: Para se të...
Pyetja: Njëri më ka thënë se nuk bën me i shkru dikujt ndërsa tjetri më ka thënë që bën në qoftë se ka nevojë njeriu për t’u lutur tek Allahu ndoshta lutja i ndihmon. Çka mendoni ju, a bën me shkru te hoxha apo jo? *** Përgjigjja: “Me shkru te hoxha”, sipas traditës...
Pyetja: A është njeriu i lirë në veprimet e veta, apo veprimet tona ndodhin me caktimin e Zotit xh.sh.? *** Përgjigjja: Besimi në caktimin e Allahut, në kader, do të thotë bindje e paluhatshme se çdo gjë që ndodh në gjithësi është me paracaktimin e Allahut xh.sh.. Besimi në caktimin e Allahut xh.sh....
Pyetja: 1. Çfarë kuptimi kanë fjalët: “Allahu teala dhe Allahu aze ve xhel”? 2. Kam dëgjuar se Zoti rri mbi Arsh, por çka është Arshi? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ, mbi familjen, mbi shokët dhe mbi të gjithë ata që...
Pyetja: A është e lejuar që fëmijës t’i lihet emri Metin ose Mumin duke pasur parasysh që emrat El-Metin dhe El-Mumin janë emra të Zotit dhe a e kanë kuptimin e njëjtë për shembull: El- Metin me Metin? *** Përgjigjjja: Emërtimi i të porsalindurit me emrin Mumin, Metin, Rrahim, etj., është i lejuar por jo i preferuar nga ajo që nxjerrin dijetarët eminent. Ajo që është e ndaluar rreptësisht është emërtimi i...
Pyetja: A është me vend fjala “Zoti të lashtë shnosh”, kur vdes dikush? *** Përgjigjja: Ngushëllimi i të afërmve të të vdekurit me rastin e vdekjes së anëtarit të familjes ose ndonjë të afërmi ka për qëllim nxitjen e të gjallëve për durim duke ua kujtuar shpërblimin e madh që kanë dhe në...
Pyetja: A e ka parë Pejgamberi ﷺ, Allahun? *** Përgjigjja: Sipas mendimit më të saktë, Pejgamberi ﷺ nuk e ka parë Allahun me sy, por me zemër, sepse kur u pyet për këtë gjë, Ai tha: “Ai ishte dritë… Si mund ta shihja!?”. Pra Pejgamberi ﷺ ka parë një dritë, e cila e...
Pyetja: Ç'është ylli i Davudit alejhi selam? *** Përgjigjja: Ylli i Davudit, alejhi selam, apo vula e Sulejmanit, alejhi selam, në hebraishte (gjuha e hebrenjve) quhet Maxhin David që dmth., “mburoja e Davudit”. Ky yll konsiderohet  prej simboleve më të rëndësishme te populli hebre dhe ka shumë mendime për lashtësinë e tij. Disa kanë...

TRENDI I PYETJEVE