Pyetja:

Kam pasur një aksident trafiku; Godita një burrë dhe e çova në spital, ku regjistrova informacionin e tij në recepsion, e ula në një karrige dhe e lashë në spital. Ai nuk dukej se ishte në gjendje të keqe dhe nuk prisja që lëndimi i tij të ishte i rëndë dhe të çonte në vdekje ose gjakderdhje të brendshme. Mëkati im më i madh është se nuk e ndoqa dhe nuk kontaktova me familjen e tij, sepse isha i frikësuar; disa nga letrat dhe licencat e mia mungonin, kështu që unë ika. Burri vdiq kur ishte në karrige, për shkak të neglizhencës së infermierëve dhe neglizhencës sime, pasi unë nuk e ndoqa. Por familja e të ndjerit më fali pasi familja ime ndërhyri dhe e zgjidhi çështjen në mënyrë miqësore. Cili është vendimi dhe çfarë shlyerje duhet të ofroj?

***

Përgjigjja: 

Falënderimi i takon Allahut.

Së pari:

Nëse njeriu ka vdekur në karrigen në të cilën e keni ulur, atëherë ajo që duket të jetë rasti është se vdekja e tij ka ardhur si pasojë e aksidentit, dhe vendimi në lidhje me aksidentet e trafikut është si vijon:

Nëse shoferi nuk ka pasur faj, që do të thotë se vetura ka qenë në gjendje të mirë për sa i përket frenave dhe të ngjashme, që mund të ketë shkaktuar aksident dhe nuk ka shkelur rregullat në drejtim të shpejtësisë dhe mënyrës së vozitjes – sipas komunikacionit. rregulloret – dhe ai nuk ka mundur t’i shmangë aksidentit, dhe fajtori është i dëmtuari, atëherë në këtë rast nuk kërkohet asgjë nga shoferi.

Por nëse shoferi bëri një gabim që shkaktoi aksidentin, dhe ai që u godit nga makina vdiste – si për shembull nëse ai po udhëtonte mbi kufirin e lejuar të shpejtësisë, ose ai mund ta kishte shmangur aksidentin por nuk e bëri këtë, atëherë kjo është një rast i vrasjes aksidentale dhe vrasja aksidentale kërkon dy gjëra: paranë e gjakut (dijah) dhe shlyerjen (kefaret).

Së dyti:

Ju deklaruat se familja e viktimës ju ka falur, që do të thotë se paratë e gjakut janë hequr, por ka mbetur shlyerje.

Allahu i Madhëruar ka thënë: “Nuk bën që besimtari të vrasë besimtarin, përveçse gabimisht. Kush vret një besimtar gabimisht, duhet të lirojë një besimtar të robëruar dhe t’u paguajë gjakun trashëgimtarëve të të vrarit, përpos rastit kur familja e të vrarit ia fal gjakun.” (Nisa: 92)

Familja e viktimës ka hequr dorë nga e drejta e parave të gjakut apo dëmshpërblimit, kështu që ajo është hequr, por shlyerja mbetet. Ajo që kërkohet është agjërimi për dy muaj rresht, sepse lirimi i një robi nuk është i mundur në ditët e sotme.

Dijetarët e Komitetit të Përhershëm u pyetën: Në rastin e shlyerjes për vrasjen aksidentale, a lejohet t’u jepet ushqim gjashtëdhjetë të varfërve, sipas asaj që ka mundësi, apo duhet paguar një herë?

Ata u përgjigjën: “Nuk ka mundësi për të dhënë ushqim si shlyerje për vrasjen e rastësishme, sepse Allahu i Madhëruar ka përmendur vetëm dy gjëra në këtë drejtim. Opsioni i parë është lirimi i një robi dhe ai që nuk mund ta lirojë një rob duhet të agjërojë dy muaj rresht. Allahu i Madhëruar ka thënë: “Ai që nuk gjen (ndonjë skllav për të liruar), duhet që të agjërojë dy muaj rresht..” (Muxhadele: 4). Dhe Allahu është burimi i forcës. Allahu dërgoftë bekime dhe paqe mbi Profetin tonë Muhamed ﷺ, familjen dhe shokët e tij.

Komiteti i Përhershëm për Kërkime Akademike dhe Ifta’.

Shejh Bekr Ebu Zejd … Shejh ‘Abdul-‘Aziz El esh-Shejh… Shejh Salih el-Feuzan… Shejh ‘Abdullah ibn Gadjan… Shejh ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abdillah ibn Baz.” [1]

Dhe Allahu e di më së miri.

islamqa.info

————–

[1] Fetava el-Lejne ed-Daimah (21/275)