Pyetja:

Çfarë gjykimi ka sekrecioni kaf apo i verdhë para hajdit (ciklit menstrual) dhe pas tij?

***

Përgjigjja:

Sekrecioni kaf apo i verdhë i gruas me perioda apo lehonë gjatë hajdit apo nifasit është plotësim i hajdit dhe i nifasit. Ajo nuk quhet e pastër edhe nëse shikon shenjë kafe apo të verdhë vetëm pasi të shohë sekrecionin e bardhë ose siç quhet në gjuhën e përditshme pastrim.

Ndërsa, nëse gruaja është e pastër pastaj shikon diçka si të verdhë a kafe, kjo nuk i prish punë dhe vazhdon të falet e të adhurojë.

Shejh Albani, “Fetaua Xhidde” kaseta nr: 26.

Përktheu dhe përgatiti: Teuta Xeka