Pyetja:

Cila është lutja kur trembemi në gjumë ose kur kemi frikë nga vetmia?

***

Përgjigjja:

Lutja që e themi kur trembemi në gjumë ose kur kemi frikë nga vetmia është:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّياطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ.

E’ũdhu bi kelimãtil-lãhit-tãmmãti, min ġaḍabihi we ‘iḳãbihi, we sherri ‘ibãdihi, we min hemezãtish-shejãṭĩn! we en jaḥḍurũn!

(Kërkoj mbrojtje me fjalët e përkryera të Allahut, prej zemërimit dhe ndëshkimit të Tij, prej sherrit të robërve të Tij, prej ngacmimeve të shejtanëve dhe nga prania e tyre!).[1]

—————————–

[1] Ebu Davudi (Sahih Tirmidhi).