Pyetja:

Cili është gjykimi i veshjeve me figura për fëmijët?

***

Përgjigjja:

Nuk lejohet shitja dhe as blerja e tyre, por, nëse prindërit i posedojnë këto rroba me figura si për shembull të dhuruara ose të trashëguara, lejohet t’ua veshin fëmijëve, sepse veshja e këtyre rrobave nga fëmijët është një lloj nënçmimi që u bëhet figurave, dhe kjo sepse fëmijët urinojnë dhe kryejnë jashtëqitje duke i ndotur ato rroba ose kryejnë
veprime të tjera përçmuese.

Abdurrazak Afifi, Fetaua ue rasail, fq.577

Përktheu: Shuajb Rexha Ebu Duxhanah