Pyetja:

Cili është realiteti i të shikuarit e Allahut në gjumë?

***

Përgjigja:

Njeriu mund ta shohë Allahun në ëndërr duke mos e përngjasuar Atë me krijesat, porse mund ta dëgjojë fjalën e Tij ose mund të shikojë dritë.

Shejh Ibën Bazi

Përktheu: Unejs Sheme