Pyetja:

Ëndrrat dhe interpretimi i ëndrrave

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Rëndësia e ëndrrave në Islam

1-Ëndrrat e vërteta janë pjesë e pejgamberllëkut, siç është transmetuar se Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Ëndrrat e vërteta janë një nga dyzet e gjashtë pjesët e profetësisë”. [1]
2- Ëndrrat shënuan fillimin e Zbulesës. [2]
3- Vërtetësia e ëndrrës lidhet me sinqeritetin e ëndërrimtarit. Ata që kanë ëndrrat më të vërteta janë ata që janë më të vërtetët në të folur. [3]
4- Kah fundi i kohës, vështirë se ndonjë ëndërr do të jetë e pavërtetë. Profeti ﷺ ka thënë: “Kjo do të jetë për shkak se pejgamberia dhe efektet e saj do të jenë shumë larg në kohë, kështu që besimtarëve do t’u jepet një kompensim në formën e ëndrrave që do t’u sjellë atyre disa lajm i mirë ose do t’i ndihmojë ata të jenë të durueshëm dhe të palëkundur në besimin e tyre.” [4]
E njëjta gjë mund të thuhet për mrekullitë që u shfaqën pas kohës së sahabëve. Kjo nuk ndodhi në kohën e tyre sepse ata nuk kishin nevojë për to, për shkak të besimit të tyre të fortë, por njerëzit që erdhën pas tyre kishin nevojë për to (mrekullitë) sepse besimi i tyre ishte i dobët. Llojet e ëndrrave në Islam
5- Ëndrrat janë tre llojesh: Ato që vijnë nga Allahu, psikologjike, ato vijnë nga brenda njeriut dhe ato që vijnë nga shejtani. Profeti ﷺ ka thënë: “Ëndrrat janë tre llojesh: ëndrra nga Allahu, ëndrra që shkakton shqetësim dhe vjen nga shejtani, dhe ëndrra që vjen nga ajo që mendon njeriu kur. ai është zgjuar dhe e sheh atë kur fle”. [5]
Ëndrrat e profetëve
6- Ëndrrat e pejgamberëve janë vahji (shpallje) sepse ata janë të mbrojtur nga shejtani. Umeti është dakord për këtë. Kjo është arsyeja pse Ibrahimi u nis për të përmbushur urdhrin e Allahut për të sakrifikuar djalin e tij Ismailin, kur e pa atë në ëndërr; paqja qoftë mbi të dy. 7- Ëndrrat e njerëzve të tjerë përveç profetëve duhet të shqyrtohen në dritën e vahjit të qartë (d.m.th., Kuranit dhe Sunetit). Nëse ato janë në përputhje me Kuranin dhe Sunetin, të gjitha mirë dhe mirë; përndryshe, nuk duhet të veprohet sipas tyre. Kjo është vërtet një çështje shumë serioze, sepse shumë nga bidatçinjtë mes sufive dhe të tjerëve kanë humbur rrugën për shkak të kësaj.

islamqa

—————————

[1] Buhariu, 6472; Muslimi, 4201

[2] Buhariu, 3; Muslimi, 231

[3] Muslimi, 4200

[4] Buhariu, 6499; Muslimi, 4200

[5] Buhariu, 6499; Muslimi, 4200