Pyetja:

Gjatë ndejes me shokë, si vepronte Pejgamberi ﷺ?

***

Përgjigjja:

Ibn Umeri (Allahu qoftë i kënaqur me të!), tregon se, gjatë një kuvendi të vetëm, njerëzit i numëronin Profetit ﷺ të thoshte njëqind herë para se të çohej:

رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الغَفُورُ.

Rabbiġfir lĩ we tub ‘alejje! Inneke Entet-Tewwãbul Ġafũr!

(Zoti im, më fal dhe më prano pendimin! Ti je Pendimpranues dhe Falës i Madh).[1]

———————

[1]Tirmidhiu (Sahih Tirmidhi).