Pyetja:

Kam parë në ëndërr që një djalë po me dhunonte, nuk e di kush është, por shumë po kam frikë. Dhe a duhet të marr gusull pas kësaj ëndrre?

***

Përgjigjja:

Ky njeri të cilin e shihni në ëndërr, posedon një sundim mbi ty, qoftë sundim në realitet apo kuptimor (pra, ka dituri me shumë apo është më i pasur apo diçka ngjashme). Sa i takon pastrimit, nëse keni qenë duke fjetur në shpinë, ka polemikë mes dijetarëve se a duhet të pastroheni apo jo, por më mirë pastrohuni edhe nëse keni qenë duke fjetur në shpinë dhe nuk keni parë shenja se jeni bërë gjunub për t’i ikur polemikes. Ndërsa, nëse keni parë shenja (uje, apo rrobe të lagura) duhet të merrni gusull (të pastrohet i gjithë trupi).

Hussein Serraxh