Pyetja:

Këshillë të rinjëve kur vetmohen me kompjuterin!

***

Për ta dëgjuar përgjigjjen nga hoxha i nderuar Remzi Isaku, klikoni në link