Pyetja:

Kur bëjmë dua, a të themi “na e mundëso, nëse është hajr për ne”?

***

Përgjigjja:

Falenderimi i takon Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ.

Kur bëjmë dua, nuk kemi nevojë të themi “na e mundëso, nëse është hajr për ne”, sepse Allahu i jep robit të tij vetëm që është hajr për të.

Shejh Asim el Hakim