Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë ku e lusim Allahun që të kemi dobi nga kjo që e dëgjojmë, pyetja e radhës e cila i është parashtruar hoxhës së nderuar Enver Azizi thotë: Lutem në sexhde dhe aty i paraqes të gjitha brengat? për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: