Pyetja:

Në abdes a duhet t’i jap mes`h kokës një apo tre herë?

***

Përgjigjja:

Saktësohet se Pejgamberi ﷺ e ka vepruar ndonjëherë dhënien mes`h kokës tre herë. Dhe nëse i jep mes’h kokës tri herë duhet të marr ujë tjetër.

Shejh Albani, “Silsiletul-huda uen-nur”audiokaseta me nr. (259)

Përktheu: Unejs Sheme