Pyetja:

A mund te na tregoni disa fetva te dalura nga dijetarët selefi për ngjarjet ne Palestinë?

***

Përgjigjja:

Ajo që po ndodh sot në Palestinë është një fatkeqësi e madhe për popullin musliman dhe një poshtërim i tij i paparë ndonjëherë në historinë e Islamit. Tek Allahu ankohemi dhe vetëm Atij i drejtohemi me lutje dhe përgjerim që t’ia kthejë umetit krenarinë dhe vendin që i takon. Allahut i lutemi që t’i pranojë dëshmore ata qe vriten në Gaza, dhe vetëm Atij i lutemi që të na bëjë prej atyre që do t’i nxijnë fytyrat e çifutëve dhe do t’i shfarosin ata nga faqja e dheut, dhe nëse mbetë ndonjë prej tyre, t’i nxjerrin ata nga Palestina dhe nga vendet muslimane, për t’u sjellë nëpër tokë të përçmuar e të përbuzur ashtu si kanë qenë gjithnjë, dhe siç e meritojnë.

Të gjitha fuqitë e mëdha janë kundër muslimanëve; Amerika, Evropa, etj. Të gjithë perkrahin bijtë e derrave dhe të majmunëve prej hebrenjëve zullumqar, të cilët e kanë tepruar me shkatërrimin e tyre në tokë, dhe tani nuk ka mbetur para muslimanëve përveç se të kërkojnë ndihmën e Allahut të Vetëm, i Cili nuk mposhtet kurrë, por ka në dorë gjithçka, dhe vetëm Ai i jep triumfin atyre që e ndihmojnë Atë dhe zbatojnë fenë e Tij. Sot nuk mund të bëjë asgjë askush prej muslimanëve të vendeve Islame, qofshin pushtetare apo civile, sepse fuqitë e mëdha i kanë prangosur këmbë e dorë dhe u kanë vënë pushkën në kokë. Civilët të cilët kërkojnë të japin ndihmën e tyre me trupin e tyre dhe gjithçka që zotërojnë, nuk munden gjithashtu, sepse rrugët janë të mbyllura para tyre. Dijetarët nuk mund të bëjnë gjë tjetër, përveç të drejtojnë njerëzit që të kthehen në fenë e Allahut, të lënë gjynahet e vogla e të mëdha, dhe t’i luten Allahut ditë e natë për ndryshimin e gjendjes se muslimanëve, për ngritjen e islamit dhe të muslimanëve dhe për mposhtjen e armikut hebre e mohues, kushdo qoftë.

Allahu është Një, feja e Tij është e vërteta, Allahu e ndihmon fenë e Tij, Allahu i ndihmon ata qeë e ndihmojnë fenë e Tij, Allahu nuk do i japë kurre triumf mosbesimtarëve mbi besimtarët, përveç ndonjë mësimi për muslimanët për gabimet që kanë bërë. Këto janë premtimet e Allahut dhe Allahu nuk i thyen kurrë premtimet e Tij.

I bëjmë thirrje të gjithë muslimanëve që të kthehen tek Allahu i Madhëruar me pendim e me lutje, të lënë gjynahet dhe të kryejnë urdhëresat, të bëjnë lutje për vëllezërit e tyre në Gazza dhe të dergojnë ndihma materiale për ta sa të munden, me të gjithë mënyrat dhe rrugët e mundshme që t’u shkojnë atyre. Nuk kemi në dorë asgjë tjetër përveç rregullimit të vetes dhe lutjes se sinqertë për muslimanët që masakrohen ditë e natë, vetëm sepse thonë: “Zoti ynë është Allahu!”

Së shpejti do të publikojmë një video-material në lidhje me ngjarjet e këtyre ditëve në Gaza, dhe vetëm tek Allahu ankohemi dhe Atij i kërkojmë ndihmë e mbrojtje për muslimanët që janë nën dhunën e çifutëve mohues e zullumqarë!