Pyetje: I nderuari hoxhë! Një njeri i njeh disa të tjerë që shpërndajnë drogë (dilerë), mirëpo nuk është në gjendje t'i denoncojë ata në polici, sepse ka frikë për vete sepse është në lidhje familjare me ta.  Më tregoni cili është statusi i tij nëse i denoncon ata, kursej...
Pyetja: A lejohet studimi i shkencave politike? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut të Lartësuar, përshëndetjet, lëvdatat të Dërguarit të Tij, Muhamedit ﷺ. Fillimisht duhet ta dimë që, kërkimi i dijes dhe arritja e saj, është ndër parimet bazë në të cilat fuqishëm nxit feja Islame. Fjala e parë që është zbritur në Kuran...
Pyetja: A lejohet të merret dëmshpërblim nga një i krishterë për lëndim trupor -më saktë ma lëndoi gishtin e dorës gjatë marjes së masave -arrestim ai bënte pengim të personit zyrtarë pasi që kam vendim të plotëfuqishëm gjyqësor se personi është fajtor dhe ligjërisht më takon dëmshpërblim. Si është e...
Pyetja: Si duhet të veproj besimtari në kohë të fitneve (lexo: trazirave)? *** Përgjigjja: Besimtari duhet të qëndroj larg çdo fitneje. Nuk duhet të përzihet, por duhet t'i rreket ibadetit. Për besimtarin ka rëndësi të madhe koha andaj duhet të anazhohet me lexim Kurani, lexim të literatures islam dhe t'i shtoj vazhdimisht ibadetet....
Pyetja: A lejohet marrja e përkrahjes sociale? *** Përgjigjja:   Në kushte normale marrëdhëniet në mes muslimanëve dhe jomuslimanëve në çështje që kanë të bëjnë me këtë botë janë të ngjashme si ato ndërmjet vetë muslimanëve. Pra, nuk lejohet që ata të mashtrohen, të vidhen, të cenon në nder, në pasuri dhe në çdo...
Pyetja: Ne, shqiptarët, shpesh krenohemi se jemi njerëz trima, se jemi komb liridashës dhe se për nder e liri kemi pranuar më mirë të vdesim dhe të vuajmë, sesa të na shkelin me këmbë të tjerët, por pas një kohe i humbëm këto vlera. Si ndodhi kjo? *** Përgjigjja: Po, kjo është e...
Pyetja: Sqarimi i çështjes së sigurimeve *** Përgjigjja: Sigurimi – me të gjitha llojet e tij – është një lloj kumari që është shpikur në kohët moderne. Prandaj nuk lejohet asnjë lloj sigurimi, qoftë ai që bëhet për makinat, për pasuritë e patundshme, apo për jetën, apo çdo gjë tjetër materiale. Kjo sepse nga...
Pyetja: Si ndodhi zhvillimi i qytetërimit islam? *** Përgjigjja: Asambleja solli në kujtesë edhe shpalljen botërisht nga ana e Pejgamberit e të drejtave të njeriut në Hutben e tij të Lamtumirës, si dhe duke u bazuar në dritën e teksteve kuranore dhe ato profetike që janë kushtetuta islame, siç është fjala e...
Pyetja: A lejohet kontrata e mirëmbajtjes dhe e riparimit? *** Përgjigjja: Industria ka përparuar shumë kohëve të fundit, gjë që ka sjellë edhe mjete industriale të shumta dhe të llojllojshme. Duke qenë se ato mund të dëmtohen dhe ngecin, gjë e cila ndikon negativisht në produktivitetin e tyre është paraparë kujdesi ndaj tyre,...
Pyetja: A lejohet pastrimi i parave? *** Përgjigjja: Allahu e ka krijuar njeriun me një natyrë që e pëlqen pasurinë dhe këtë të fundit Allahu e ka bërë zbukurim për jetën e dynjasë. Për këtë arsye Allahu i Lartësuar ka urdhëruar që pasuria të ruhet dhe e ka renditur atë në një nga...

TRENDI I PYETJEVE