Monday, March 27, 2023
Pyetja: Përkatësi ndaj kombit apo ndaj parimit? *** Përgjigjja: Duke bërë fushatë elektorale, që të bëhen presidentë apo të fitojnë një vend në parlament si deputet, disa njerëz duke lavdëruar veten thonë se: “ata nuk i përkasin ndonjë grupimi apo pikëpamje të caktuar” dhe nëse ata zgjidhen do t’i përkushtohen interesave të vendit...
Pyetja: A lejohet shpronësimi i pronës për interesa publike? *** Përgjigjja: Bazat e Sheriatit Islam shprehen qartë dhe prerë në respektimin e pronës private, aq sa dispozitat islame në këtë drejtim janë aq të njohura sajanë bërë pjesë e dijessë domosdoshme islame. Ruajtja e pasurisë është një nga pesë objektivat madhore që Sheriati...
Pyetja: A lejohen hilet në kontratat e rrymës ndaj autoriteteve të një shteti joislam? *** Përgjigjja: Në kontratat e nënshkruara me autoritetet e një shteti joislam nuk lejohen hilet dhe nuk ka asnjë dallim me kontratat e nënshkruara me autoritetet e një shteti islam sepse harami mbetet haram edhe me ata që nuk...
Pyetja: A i lejohet muslimanit të mburret me përkatësinë e tij kombëtare duke i nënvlerësuar të tjerët? *** Përgjigjja: Kjo nuk lejohet në Fenë Islame. Allahu i Madhëruar ka thënë: “Më i nderuari prej jush është ai që i frikësohet më shumë Atij.” (Huxhurat: 13) Pejgamberi ﷺ ka thënë: “O njerëz, Zoti juaj është...
Pyetja: Disa duke e ditur prejardhjen e tyre dhe përkatësinë kombëtare deklarohen se i përkasin një kombi tjetër. Çfarë thotë feja islame për këtë gjest? *** Përgjigjja: Nuk lejohet që njeriu duke e ditur se i takon një kombi, të deklarohet se i takon një kombi tjetër. Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Kush thirret në...
Pyetja: A lejohen hilet dhe mashtrimet në kontratat e ujit ose rrymës ndaj autoriteteve të një shteti joislam? *** Përgjigjja: Në kontratat e nënshkruara me autoritetet e një shteti joislam nuk lejohen hilet dhe nuk ka asnjë dallim me kontratat e nënshkruara me autoritetet e një shteti islam sepse harami mbetet haram edhe...
Pyetja: Si e shikon Islami njerëzimin, a nxit Islami në dashuri dhe respect për ta, si qenie njerëzore, pa marrë parasysh fenë apo prejardhjen e tyre? *** Përgjigjja: Falënderimi dhe lavdërimi qofshin për Allahun: Së pari: Islami e vështron njerëzimin përplot mëshirë e dashuri, ndryshe s’mund të jetë, sepse feja Islame është feja e...
Pyetja: Si e vlerëson Islami të qenurit i dobishëm për vendin tënd? *** Përgjigjja: Islami është një fe që ruan ekuilibrat në çdo aspekt të natyrës njerëzore, atë shpirtërore dhe materiale, atë sociale dhe individuale, pa cenuar në asnjë moment asnjërën prej tyre edhe pse në mjaft raste ai vendos përparësi për njërën...
Pyetja: Jam duke punuar në zyrën e tenderëve (prokurimit) që prej pesë vitesh, por më duhet shpesh të marr pjesë në komisionet e vlerësimit të tenderëve. Nganjëherë kam presion që të vendosim për filan firmën. Nganjëherë edhe pse vendosim për më të lirin në çmim, më pas dëgjojmë se dikush...
Pyetja: Nëse dikush në familje vdes si dëshmor, e ka ai vendin në Xhenet dhe të afërmit e tij a i merr me vete? *** Përgjigjja: Dëshmori që vritet në rrugë të Allahut ka të drejtën e ndërmjetësimit për disa persona që ia lejon Allahu të ndermjetësojë për ta dhe jo për të...

TRENDI I PYETJEVE