Pyetja:

A është e lejueshme të përdoren pikat për sy gjatë ditëve të Ramazanit?

***

Përgjigjja:

Po, është e lejueshme dhe kjo nuk anulon agjërimin sipas opinionit të saktë nga dy opinionet.

Komisoni i Përhershëm për Kërkime dhe Fetva, “Fetaua Ramadan”, vëll. II, fq. 509, fetua nr.470