Përgjigje: “Përgojimi dhe thashethemet nuk e prishin agjerimin, por ato e pakësojnë shpërblimin e tij. Allahu në Kuran thotë: “O besimtarë! Ju është bërë detyrë agjërimi, ashtu si u ishte bërë edhe atyre para jush, që të mund të ruheni nga të këqijat.” (El-Bekare 183)

Profeti (alejhi selam) thotë: “Ai që nuk braktis fjalët dhe punët e këqija dhe padijen, Allahu nuk ka nevojë për të që ai të braktisë të ngrënën dhe pirjen e tij.” (Buhariu: 1903)

Pyetje – Përgjigje mbi Agjërimin “ Shejkh Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!)