Pyetja:

Pranimi i duave për personin që agjëron deri në iftar, a vlen kjo vetëm gjatë muajit të Ramazanit apo edhe për agjërimin e ashures dhe agjërimet vullnetare?

***

Përgjigjja:

Po. Kjo përfshin të gjitha agjërimet.

Shejh Asim El Hakim