Pyetja:

A është të shikuarit e Allahut në ëndërr prej veçorive të tij ﷺ, apo jo? Në librat e biografive, përmendet “Shikova Zotin tim” dhe “Filani e pa Zotin e tij”. Kush është kuptimi i fjalës së tij ﷺ: “E pashë Zotin tim në formën më të mirë.”?

***

Përgjigjja:

Nuk ka ndonjë argument që tregon se kjo është prej veçorive (të Profetit ﷺ).
Sigurisht që është për qëllim shikimi në ëndërr.

Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!)