Pyetja:

Si duhet të veproj besimtari në kohë të fitneve (lexo: trazirave)?

***

Përgjigjja:

Besimtari duhet të qëndroj larg çdo fitneje. Nuk duhet të përzihet, por duhet t’i rreket ibadetit. Për besimtarin ka rëndësi të madhe koha andaj duhet të anazhohet me lexim Kurani, lexim të literatures islam dhe t’i shtoj vazhdimisht ibadetet. Imam Ahmedi, ka thënë: “Të përmbahesh duke mos u përzier me sprovat, është një sunet (traditë) e moçme, që duhet praktikuar. Nëse sprovohesh me diçka, gjithnjë sakrifiko veten dhe jo fenë tënde. E mos kontribo asnjëherë në sprova me dorën dhe gjuhën tënde; por përmbaje dorën, gjuhën dhe epshin tënd. Allahu është Ndihmuesi.” Po ashtu ka thënë: “Mos lufto gjatë fitnes, qëndro tek ti (tek shtëpia jote), ky është koncenzusi i dijetarëve të krejt botës.”

Hoxhë Bexhet Dernjani

—————————

[1] “Tabakatul-hanabile”, 1/28

[2] Ibn Xheuzi, “Manakib imam Ahmed” fq. 166