Si duhet të veprojë femra e cila ka agjëruar në kohën ku ka qenë me mensturacione duke mos e ditur gjykimin në lidhje me këtë?

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Është detyrë për të që t’i kompesojë ditët që ka agjëruar kur ka qenë me menstruacione, kjo sepse agjërimi në ditët e mestruacioneve nuk pranohet dhe s’është i saktë edhe nëse ajo s’ka patur dije për këtë.

“Mexhmu fetaua ue Rasail” vëll. 19