Pyetja:

Hoxhë, a duhet prindërit të kujdesen që secili fëmijë të hajë sasinë e njëjtë shembull të kornfleksave, do të thotë të sigurohen se secili fëmijë të hajë një pjatë duke pasur parasysh se ata kanë moshë të përafërt?

***

Përgjigjja:

Jo, kjo është tejet ekstreme. Ju si prindër nuk mundeni ta shtyeni fëmijën të hajë me zor saktësisht sa motrat apo vëllezrit e tij, gjithashtu secili fëmijë ka apetit dhe preferenca të ndryshme.

Shejh Asim El Hakim