Pyetja:

Nëse gruaja pastrohet menjëherë pas sabahut, a duhet ta agjëroj atë ditë dhe të llogaritet ditë e agjërimit,  apo duhet që këtë ditë ta bëjë kaza?

***

Përgjigjja:

Nëse ndalet gjaku prej gruas në kohën e sabahut apo pak para sabahut, agjërimi i saj është i saktë, dhe lirohet nga farzi edhe nëse  nuk është pastruar deri pas sabahut. Por, nëse nuk ju ka ndërprer gjaku, derisa është bë i qartë sabahu,nuk duhet të haj atë ditë, por agjërimi nuk i llogaritet dhe aët ditë duhet ta plotësoj kaza pas Ramazanit.
Allahu e di më së miri.

Ibn Xhibrin “Fetva rreth agjërimit”

Përktheu: Shaban Murati