Pyetja:

A duhet të thërras ezanin kur falem në shtëpi?

***

Përgjigjja:

Shejh Albani ka thënë: Ka thënë Ibn Hazmi: “Kushdo që dëshiron të falet i vetëm, nuk obligohet të thërret ezanin e as ikametin. Por, nëse i tilli e bënë një gjë të tillë (e thërret ezanin dhe ikametin), ai ka bërë një vepër të mirë. Ngase nuk ka argument të veçantë që tregon se na obligohet thirrja e ezanit kur falemi vetëm.” [1]

Përktheu: Suad Shabani

—————

[1] “el-Muhala” 3/125