Pyetja:

A është shpërblimi i njëjtë i leximit të Kuranit në telefon me shpërblimin e leximit të Kuranit në mus’haf?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ

Leximi i Kuranit në çfarëdo forme që bëhet për të ka shpërblim me lejen e Allahun, megjithëse më e udhës do të ishte t’i ipet përparësi leximit të Kuranit në mus’haf.

Hoxhë Muharrem Ismaili