Pyetja:

Cili është gjykimi në marrjen e çmimeve në konkurset e mësimit të Kuranit përmendësh?
Dhe a lejohet të bëhen konkurse për femra, në mësimin përmendësh të Kuranit, duke pasur përpara komisionin vlerësues të udhëhequr nga burra, apo kjo konsiderohet bidat (risi) që të çon në fitne? Dhe në origjinë a lejohen konkurset në këtë fushë?

***

Përgjigjja:

Nuk është problem nëse ajo nuk e zbukuron zërin. Ashtu sikurse Allahu thotë: “O gratë e të Dërguarit! Ju nuk jeni sikurse gratë e tjera. Nëse i frkësoheni Allahut, mos flisni me përkëdheli, që mos ju lakmoje ai që ka zemër epshore, por flisni drejt dhe në mënyrë të ndershme.” (Ahzab: 32)
Të jetë me hixhab (mbulesë islame) e të mos jetë e veçuar me të huaj.

Komisioni i Përhershëm për Fetva dhe Studime