Pyetja:

A ka mundësi që ehli suneti të bashkëpunojë me rafiditë kundër armikut të jashtëm si çifutët dhe të tjerët?

Përgjigja:

Nuk e shoh se kjo është e mundshme, por elhi suneti obligohet që të bashkohet dhe të jetë një umet, një trup dhe t’i thërrasin rafiditë që t’i përmbahen Librit të Allahut dhe Sunetit të pejgamberit (alejhi selam). Nëse ata i përmbahen kësaj, atëherë janë vëllezërit tanë dhe mund që të ndihmohemi me ta. Përderisa ata vazhdojnë në akiden e tyre, duke i urryer, sharë dhe fyer sahabët, duke fyer dhe sharë të sinqertin Ebu Bekër, Umerin dhe familjen e pejgamberit si: Aliun, Fatimen, Hasanin dhe Husejnin, duke besuar se 12 imamët e tyre janë të pagabueshëm dhe se ata e dinë të fshehtën, e gjithë kjo është batil (devijim) dhe është në kundërshtim me ehli sunetin.

Marrë nga “Mexhmu fetaua ue mekalat muteneuia” të shejh Bin Bazit (Allahu e mëshiroftë!)

Përktheu: Eroll Nesimi

31.03.2007