Wednesday, July 28, 2021

A mund të bashkohet Ehli Suneti me rafiditë?

0
Pyetja:I nderuar hoxhë, sipas dijes suaj ndaj historisë së rafidive, cili është qëndrimi juaj për bashkimin e ehli sunetit dhe rafidive?***Përgjigja:Bashkimi mes të rafidive dhe ehli sunetit është i pamundshëm, sepse akidja (besimi) dallon....

Cili është qëndrimi i Ehli Sunetit ndaj Ehli Bejtit?

0
Pyetja:Desha të më informoni pak rreth qëndrimit të Ehli Sunetit ndaj Ehli Bejtit-familjes së Muhamedit ﷺ.***Përgjigja:Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët...

A janë shiitët të pranuar tek Allahu?

0
Pyetja:A janë të pranuar tek Allahu shiitët? Si është formuar për herë të parë kjo ndarje apo sekt dhe nga kush është formuar?***Përgjigja:Falenderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të...

A ka lidhje Dita e Ashuras me zinë e shiitëve?

0
Pyetja:A ka lidhje Dita e Ashuras me zinë e shiitëve?***Përgjigjja:Data 10 e muajit Muharrem te sekti shiit nuk ka lidhje me agjërimin e asaj dite dhe as me përkujtimin e Musait dhe popullit të tij...

Cila është kundërpërgjigja ndaj atyre që mohojnë cilësitë dhe atributet e Zotit?

0
Pyetje:Cila është kundërpërgjigjja ndaj mohuesve të disa prej emrave dhe cilësive të përsosura hyjnore?Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!Debati mes pohuesit të të gjitha...

A është e lejuar që të përmendësh emrat dhe karakteret e njerëzve kur ndonjë...

0
Paralajmërimi i njerëzve kundër devijuesveSheikh Ibn Baz Fetaua Islamijeh - Volumi 4, Faqe 279Pyetje: A është e lejuar që të përmendësh emrat dhe karakteret e njerëzve kur ndonjë dëshiron të kritikojë ata dhe mënyrën e tyre...

Cilat janë llojet e Murxhiave? Dhe cilat janë qëndrimet e tyre lidhur me çështjet...

0
Katër llojet e Murxhiave Marrë nga Es'ile ue Axhuibeh fi Mesa'il el-Iman uel Kufr, nr.4Pyetje: Cilat janë llojet e Murxhiave? Dhe cilat janë qëndrimet e tyre lidhur me çështjet e imanit/besimit? Përgjigje: Murxhiat janë katër llojesh. Lloji i...

A duhet personi i thjeshtë të pasojë një nga medhhebet e mirënjohura, apo jo?

0
Imam Ibnul-Kajim rreth pasimit të një medhhebi I’lamul-Muwekki’in (4/261) Pyetje: A duhet personi i thjeshtë të pasojë një nga medhhebet e mirënjohura, apo jo? Përgjigje: Ka dy thënie lidhur me këtë. (Thënia e parë) Se kjo s’është e obligueshme,...

Çfarë dobie ka nëse kërkuesit e diturisë mësojnë rreth sekteve të Mu’tezileve, Xhehmije dhe...

0
Dobitë nga mësimi mbi sektet e shmanguraShejh Ibn Uthejmin marrë nga Kitabul-Ilm, faqe 128, përgjigja nr.25Pyetje: Çfarë dobie ka nëse kërkuesit e diturisë mësojnë rreth sekteve të Mu’tezileve, Xhehmije dhe Hauarixh, pasi ato nuk ekzistojnë në...

Udhëtoj në Dubai, ku ka një numër të madh të shi’itëve. Ata thonë se...

0
Ajo çfarë bëjnë shi’itët në ditën e Ashures është bidat (shpikje në fe) dhe devijim Islamqa.info Pyetje: Jetoj në Dubai, ku ka një numër të madh të shi’itëve. Ata thonë se ajo çfarë bëhet nga ana e tyre...

TRENDI I PYETJEVE

Përshëndetje ✋

Jemi të lumtur të ndihmojmë në ofrimin e zgjidhjes për pyetjet, dilemat dhe brengat tuaja

Filloni një bisedë

Klikoni këtu të bisedoni me ne

Kërkojeni përgjigjen për pyetjen tuaj këtu

Kërko përgjigje për pyetjen tuaj
Na shkruani përmes whatsapp
Nëse dëshironi tu njoftojmë me email
Na lini numrin tuaj të telefonit që tu thërrasim
Cila është përshtypja juaj

Latest Posts

A shkojnë dikur në xhenet ata besimtarë me të cilët ndizet zjarri fillimisht?

Pyetje: A shkojnë dikur në xhenet ata me të cilët ndizet zjarri fillimisht, besimtarët muslimanë që kanë luftuar, kanë lexuar Kur’an e kanë dhënë pasuri jo për hir të Zotit? Bazohem edhe në këtë hadith pos një tjetri. Hadithi është në “Radijus Salihin”, numër. 148: “I falimentuar i umetit tim është ai që vjen në […]

Ku është Zoti?

Pyetja: Nëse pyesim gjashtë njerëz në gjashtë anë të Tokës se ku është Zoti, që të gjithë do të përgjigjen se “Ai është në qiell” dhe rrjedhimisht nënkuptohet se Toka, universi dhe çdo gjë që është në të është brenda Zotit. A është mëkat të thuhet kështu? E nëse nuk është kështu, si mund të jetë ndryshe? […]

A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke apo nga dheu i një toke tjetër?

A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke apo nga dheu i një toke tjetër?   Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në […]

Çfarë e bën kamatën kaq mëkat të madh?

Pyetja: Çfarë e bën kamatën kaq mëkat të madh, sa ai që e merr apo e jep atë të konsiderohet se ka hyrë në luftë me Allahun? Nëse keni mundësi, ta shpjegoni me metoda shkencore, të natyrës ekonomike. Megjithëse asnjëherë familja ime nuk ka marrë kamatë dhe as që e kemi ndër mend ta bëjmë […]

Çfarë të bëjmë me letrat higjienike

Pyetja: A lejohet qe letrat apo picetat higjenike pas përdorimit të digjen në zjarr apo çfarë duhet bërë?   Përgjigja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Nuk ka […]

    X
    Mirëserdhët Pergjigje.net
    Mirësevini
    wpChatIcon