Pyetja:

A konsiderohet larja e qafes pjesë përbërëse e abdesit?

***

Përgjigja:

Jo, nuk konsiderohet pjesë përbërëse e abdesi larja e qafes, madje një gjë e tillë është bidat (lexo: risi). Larja e qafes nuk përmendet në hadithe, andaj llogaritet bidat.

Dr. Imam Ahmed Kalaja