Pyetja:

A lejohet biseda mes meshkujve dhe femrave të panjohur?

***

Përgjigjja:

Çdo shikim, bisedë apo vetmim mes personave të cilët ju lejohet martesa, assesi nuk lejohet dhe konsiderohet haram. E njëjta vlen edhe për bisedat në rrjetet sociale. Pos në raste kur është ndonjë gjendje e jashtëzakonshme (p.sh., në spital apo diku tjetër).

Hoxhë Zejd Haziri