Pyetja:

Cili është gjykimi i faljes së namazit në xhaminë profetike ngase në të gjendet varri i Profetit ﷺ?

***

Përgjigjja:

Varri i Profetit ﷺ nuk gjendet brenda xhamisë së tij. Ai ﷺ është varrosur në dhomën e Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me të) e cila ka qenë jashtë xhamisë. Kur kalifja (prijësi muslimanëve) donte ta zgjeronte xhaminë i futi (përfshiu) dhomat (e grave të Profetit ﷺ) në të (xhaminë profetike). E kjo për shkak të zgjerimit të xhamisë. Ndërsa varri i Profetit ﷺ nuk është brenda xhamisë, por gjendet në shtëpinë e tij, në dhomën e Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me të).

Shejh Salih el-Feuzani

Përktheu: Unejs Sheme