Pyetja:

A lejohet qё muslimani t’i bёj rukje jomuslimanit?

***

Pёrgjigjja:

Po, i lejohet muslimanit qё tё mjekoi dikё tjetёr me anё tё Kuranit edhe nёse ai (i sёmuri) nuk ёshtё musliman, pёrveç kur ky njeri lufton kundra Islamit dhe muslimanёve dhe gjithashtu nuk i lejohet jomuslimanit ta prekё Kuranin gjate rukjes por rukja t’i bёhet me anё tё kёndimit apo duave tё pёrcjellura pёr shёrim.

Komisioni i Pёrhershёm i Dijetarёve tё Mёdhenj