Wednesday, September 20, 2023
Pyetja: Kam lexuar në një fetva se Kur'ani përmban shërim për sëmundjet fizike dhe mendore. Cilat janë provat për këtë? Dhe si mund të përdoret Kurani për të shëruar rënien e flokëve? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Kurani është shërues, siç thotë Allahu i Lartësuar: "Ne shpallim nga Kurani atë që është shërim...
Pyetja: A ndikon me dëgju rukje prej internetit, a të ndihmon kjo? *** Përgjigjja: Me lejen e Allahut të Lartësuar edhe kjo ndikon ngase dëgjohet. Shejh Bin Bazi ka thënë: "Dëgjimi i leximit të Kuranit ka shpërblimin e njëjtë sikurse leximi i tij." Domethënë për një shkronjë 10 sevape. Dhe nga përvoja është vërtetuar...
Pyetja: A lejohet të shkosh tek magjistari për të larguar magjinë? *** Përgjigjja: Nuk lejohet kurimi i magjisë duke përdorur magjinë, sepse i Dërguari i Allahut kur është pyetur për prishjen e magjisë tek magjistari, ka thënë: “Ajo është prej punëve të shejtanit”. Sepse prishja e magjisë tek magjistari, përmban thirrjen e xhindve...
Pyetja: A i lejohet atij që bën rukje të kërkojë pagesë nga të sëmurët? *** Përgjigjja: Në parim nuk ka ndalesë për marrjen e pagesës për rukjen, e cila bëhet sipas rregullave të sheriatit. Në dy koleksionet e sakta të hadithit është shënuar hadithi i Ebu Sa’dit, në të cilin tregohet: “Një...
Pyetja: Cili është mjekimi legjitim ndaj magjisë? *** Përgjigjja: Mjekimi legjitim bëhet me anë të ajeteve kuranore siç është surja “El Fatiha”, “El Felek”, “En Nas” dhe me atë që ka ardhur në Sunet prej duave. Po ashtu dhe me anë të lutjeve të lejuara me të cilat njeriu i lutet Zotit të...
Pyetja: Jam person që i fali 5 kohët e namazit mirëpo kur e thërras ezanin më kaplon një frikë e dridhem. Kjo frikë ka filluar kur para 2 vitesh duke e thirrur ezanin kam humbur vetdijen. A mund të më këshilloni? *** Përgjigjja: Është vështirë të kuptohet se çfarë mund të jetë shkaku...
Pyetja: Kam një djalë të vogël i cili trembet shpesh në gjumë dhe qan. Si duhet të veprojë me të? *** Përgjigjja: Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut, Muhamedin ﷺ! Sa në fjalë vjen nga probleme shëndetësore, emocionale por edhe si pasojë e ngacmimeve të...

Si shërohet magjia?

Pyetja: *** Përgjigjja: Magjia shërohet me anë të Kuranit, lutjeve e me anë të ilaçeve të lejuara.E nuk i lejohet njeriut që të shkoj tek magjistari për t’u mjekuar tek ai. Shkëputur nga ligjërata “Besimi i saktë dhe çfarë e shkatërron atë” pj. 2 Shejh Salih el Feuzani (Allahu e ruajttë!)  
Pyetja: Për sa i përket kurimit të mësyshit, a të mjaftohemi me rukjen sheriatike apo duhet me doemos të lahemi me ujin e atij që na ka rënë mësysh? *** Përgjigjja: Rukja Sheriatike është kurim dhe larja gjithashtu është kurim, nëse është e mundur që ai i cili u ka rënë mësysh të...
Pyetja: A i këndohet Kuran makinës? Një burrë bleu makinë dhe deshi t’i bënte asaj rukje. Prandaj morri një enë me ujë e filloi të këndonte Kuran në të, ajetet e njohura për mbrojtje (nga hasedi, syri i keq etj). *** Përgjigjja: Fillimisht nuk ka nevojë për përdorimin e ujit. Pastaj ne s’kemi...

TRENDI I PYETJEVE